Fasiyal paralizi steroid dozu

ÖZET
Lyme hastalığı, kene ile taşınan Borrelia burgdorferi spiroketlerinin neden olduğu multisistemik bir infeksiyon hastalığıdır. Hastalığın tipik klinik lezyonları dışında, son yıllarda bu spiroket infeksiyonu ile ilişkilendirilen başka bazı deri hastalıkları da bildirilmiştir. Biz bu makalede, 20 ay önce bir kene tarafından ısırılmış fasiyal granüloma anülareli 39 yaşındaki bir kadın hastayı sunuyoruz. Hastanın borelyal antikorları dışındaki diğer klinik ve laboratuar bulguları normaldi. Lezyonun histopatolojisi granuloma anülare ile uyumluydu. Periferik kan ELISA testlerinde, anti-borelya IgM negatif ve anti-borelya IgG pozitifti. Western blotting testinde ise borelyanın p25, p30 ve p31 proteinlerine karşı gelişmiş IgG antikor pozitiflikleri saptandı. Bu bulgular ışığında lezyonun bu spiroket infeksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülerek hasta doksisiklinle tedavi edildi. Lezyon tedaviye başlandıktan 7 hafta sonra tamamen geriledi. Hastamız, Borrelia’nın p25, p30 ve p31 proteinleri ile ilişkilendirilmiş herhangi bir granüloma anülare olgusuna literatürde rastlanmaması nedeniyle sunulmuştur. Ayrıca, bu lezyonun oluşumunu indükleyebilecek T-hücre kaynaklı olası bir çapraz reaksiyon, “moleküler benzerlik” kavramı üzerinden irdelenmiştir.

Fasiyal paralizi steroid dozu

fasiyal paralizi steroid dozu

Media:

fasiyal paralizi steroid dozu

http://buy-steroids.org